Nedelja, Februar 25, 2024
image image
GOBARSKI PRAZNIK v soboto, 09.07.2016 Pri?etek ob 16. uri z razstavo gob in zeli? ter 3. Gobarjada.
Za?etek kuhanja ob 16. uri. Tekmovanje v kuhanju gobovega golaa. Organizator zagotovi kotel, gorilnik, gobe, ?ebulo ter liter-liter. Za?imbe, pribor in plinsko jeklenko si zagotovi ekipa sama. Prijavnina na ekipo zanaa 40 EUR. Prve tri ekipe dobijo pokale, ostale priznanja.
Prijave na: NEJC (041 219 752) in BORUT (041 777 179).
PRIREDITEV BO OB VSAKEM VREMENU beri ve?
GOBARSKI PRAZNIK v nedeljo, 10.7.2016 Pri?etek ob 15:00 ure dalje:
aljive gobarske igre
Skoki padalcev
Nastop najstareje brizgalne v Sloveniji
Vrtna veselica z ansamblom NEMIR
Na gobarskem prazniku vas bomo razvajali z gobjim golaem, praenimi gobicami in pravo Prleko gibanico. PRIREDITEV BO OB VSAKEM VREMENU beri ve?

frontpagePGD

amenci je nastalo leta 1948 (vpisano v register 24. maja 1949) po akciji pe?ice zanesenjakov iz naih vasi: Brezovci, Prerad, Slomi, Strejaci, Strmec in amenci. Prvi predsednik drutva je bil tov. Vinko Petek iz Brezovec. Za?etek je vedno teak in tudi v naem drutvu ni bilo druga?e. Brez razprtij in nesoglasij ni lo. V za?etku se je drutvo imenovalo PGD Brezovci, kjer je bil prvotno miljen tudi gasilski dom. Kot prvo so li na ogled po terenu in iskali najbolj primerno lokacijo. Lokacije so iskali v vasi Brezovci, Slomi, Strejaci in amenci. Zaradi nesporazumov v tej sredini je vajeti drutva prevzel tov. Anton Kova?ec, ki je drutvo popeljal v amence, kjer se je tudi preimenovalo v PGD amenjci. ?lani na ustanovnem ob?nem zboru so bili: Antoli? Joe, ?agran Ivan, ?u Alojz, Hojnik Franc, Klajar Joe, Kova?ec Anton, Kova?ec Joef, Meko Janez, Petek Franc, Petek Jakob, Petek Joef, Petek Maks, Petek Vinko, Plohl Janez, Plohl Joef, Plohl Joef, Rokar Franc, Romarin Janko, Simoni? Anton, Slodnjak Joef, ilak Franc, Turnek Franc, Valenko Alojz, Vi?ar Janko, Vi?ar Stanko, Zagorak Stanko, ge? Anton, ge? Franc.

frontpage
Kraj so nali sredi vasi in ni sluil nobenemu namenu. Obiskali so lastnika zemlji?a Janeza Zagorak in ga povpraali o odkupu tega zemlji?a. Zagorak je zemlji?e obljubil in ga potem tudi brezpla?no podaril, samo da bi se za?elo graditi. Nato so se vrili sestanki in pogovori o gradnji. H gradnji so pristopili vsi iz omenjenih vasi s svojim delom, hrano in pija?o. Prvi sadovi prostovoljnega dela so bili vidni leta 1952, ko je bila otvoritvena slovesnost novega gasilskega doma. Vse kasneje gradbene pridobitve so opisane v nadaljevanju zbornika.


frontpage Tudi v naem drutvu je prihajalo do vzponov in padcev, zato smo zelo ponosni, da drutvo letos praznuje 60-letnico delovanja. Ko se ozremo za vsa leta nazaj, si teko predstavljamo koliko dobre volje in kompromisov je bilo potrebno za delovanje drutva. Samo elimo si lahko, da bi dobro razpoloenje in razumevanje e dolgo vladalo pri nas. V drutvu ivimo za gasilstvo, kulturo, port, rekreacijo in se na vsakem od teh podro?ij ob razli?nih prilonostih tudi predstavimo. Z veseljem ugotavljam, da nam z donatorstvi precej pomagajo obrtniki iz blinje in daljne okolice. S tem kaejo, da spotujejo nae delo in uspehe in tako sami dodajajo kamen?ke v mozaik naega uspenega dela.

Franc uen
Predsednik PGD amenci

NAZAJ

O DRUTVU