Sreda, Oktober 04, 2023
image image
GOBARSKI PRAZNIK v soboto, 09.07.2016 Pri?etek ob 16. uri z razstavo gob in zeli? ter 3. Gobarjada.
Za?etek kuhanja ob 16. uri. Tekmovanje v kuhanju gobovega golaa. Organizator zagotovi kotel, gorilnik, gobe, ?ebulo ter liter-liter. Za?imbe, pribor in plinsko jeklenko si zagotovi ekipa sama. Prijavnina na ekipo zanaa 40 EUR. Prve tri ekipe dobijo pokale, ostale priznanja.
Prijave na: NEJC (041 219 752) in BORUT (041 777 179).
PRIREDITEV BO OB VSAKEM VREMENU beri ve?
GOBARSKI PRAZNIK v nedeljo, 10.7.2016 Pri?etek ob 15:00 ure dalje:
aljive gobarske igre
Skoki padalcev
Nastop najstareje brizgalne v Sloveniji
Vrtna veselica z ansamblom NEMIR
Na gobarskem prazniku vas bomo razvajali z gobjim golaem, praenimi gobicami in pravo Prleko gibanico. PRIREDITEV BO OB VSAKEM VREMENU beri ve?
11.02.12

Vabilo na 64. ob?ni zbor

VABILO

Vabimo Vas na 64. redni letni ob?ni zbor PGD amenci, ki bo v soboto 11.02.2011 ob 18. uri v

prostorih gasilsko - vakega doma v amencih.


Dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav

2. Izvolitev organov ob?nega zbora

3. Poro?ila o poslovanju

4. Razprava o poro?ilih in sprejem poro?il

5. Sprejem novega Statuta

6. Sprejem Pravilnika o organizaciji poslovanja

7. Sprejem Pravilnika o finan?no materialnem poslovanju

8. Sprejem pravilnika o disciplinskem postopku

9. Nadomestne volitve

10. Program dela za leto 2012

11. Finan?ni na?rt za leto 2012

12. Izvolitev delegata za redno letno konferenco GZO Dornava

13. Podelitev priznanj

14. Razglasitev novih ?lanov

15. Beseda gostov

16. Razno

Po kon?anem ob?nem zboru feta z ans. Mholovci!

Prosimo Vas, da se ob?nega zbora udeleite.

Z gasilskim pozdravom na POMO?

Upravni odbor PGD amenci

NAZAJ

OGLASNA DESKA