Nedelja, Februar 25, 2024
image image
GOBARSKI PRAZNIK v soboto, 09.07.2016 Pri?etek ob 16. uri z razstavo gob in zeli? ter 3. Gobarjada.
Za?etek kuhanja ob 16. uri. Tekmovanje v kuhanju gobovega golaa. Organizator zagotovi kotel, gorilnik, gobe, ?ebulo ter liter-liter. Za?imbe, pribor in plinsko jeklenko si zagotovi ekipa sama. Prijavnina na ekipo zanaa 40 EUR. Prve tri ekipe dobijo pokale, ostale priznanja.
Prijave na: NEJC (041 219 752) in BORUT (041 777 179).
PRIREDITEV BO OB VSAKEM VREMENU beri ve?
GOBARSKI PRAZNIK v nedeljo, 10.7.2016 Pri?etek ob 15:00 ure dalje:
aljive gobarske igre
Skoki padalcev
Nastop najstareje brizgalne v Sloveniji
Vrtna veselica z ansamblom NEMIR
Na gobarskem prazniku vas bomo razvajali z gobjim golaem, praenimi gobicami in pravo Prleko gibanico. PRIREDITEV BO OB VSAKEM VREMENU beri ve?

Gobarski praznik

V

?asu rajnke drave Jugoslavije so bile veseli?ne zabave pogoste. V vsakem redi?nem kraju posebej, kjer so domovala gasilka drutva, je bila letno ena veselica celo obvezna za svoj obstoj. Denarja ni bilo od nikoder, takrat pa so sredstva dobivali le veliki, ki so se znali po svoje. Tudi lokalna skupnost ni imela denarja za gasilstvo. Drutva so se financirala s taknimi prireditvami in tako s teavami gradila, ograjevala itd. Na Polenaku je praznik etve ter kruha in poga? bil e v razcvetu, medtem ko je pri nas e trajala veselica z raznim programom od dirkanja s konji, vprego z vozom, s kolesarskimi vragolijami in tudi tekmovanje z mopedi, ki so takrat bili prava redkost. Zaradi obilice gob v naih gozdovih se je takratnemu vodstvu porodila ideja, da bi prireditev preimenovali v gobarski praznik.
frontpage

Gobarski praznik v amencih je ime in dogodek, ki si zaslui ?astno mesto v delovanju PGD in VO amenci. Zrasel je iz naega okolja in naih ljudi; kot gobe po deju. Bogati gozdovi Slomoine z gobami, obisk razstave gob na Celjskem obrtnem sejmu in razgovor z vodjem razstave in poznavalcem gob Mi?otom, so rodili idejo o gobarskem prazniku. Sestali smo se Golub Joe, Kova?ec Anton, Kova?ec Franc in Zagorek Franc ter dali v drutvu pobudo, ki je bila dobro sprejeta. Pisalo se je leto 1977. Prijeli smo resno za delo. Dan pred prireditvijo smo odli v gozd nabirat mah, listje, drevesa in nato v dvorani gasilskega doma ob zidu postavili oder za razstavo. Ustvarili smo pravo gozdno okolje. V nedeljo zjutraj nas je ob zori zbudil zvok sirene in vabil v gozd nabirat gobe. Vsak je obiskal svoje punkte za gobe. Pobrali smo tudi vse divje gobe oz. frcaje in se vrnili v dvorano. Tu smo razstavili vse, kar smo nabrali, opisali kar smo vedeli ali so nam povedali drugi. Ob tem smo se tudi sami u?ili. Prireditev je bila dobro obiskana in je navduila obiskovalce, nam pa dala zagon za naslednje leto. Ko se je praznik e odvijal ob gasilskem domu, je bila to veselica s priblino 400, 500 obiskovalci. Na odru so se zvrstili ansambli: Interval, Mavrica, Slovenjegoriki kvintet, Tone Kmetec in drugi.

frontpage

Ker smo se zavedali, da je nae poznavanje gob preskromno, smo se vedno bolj navezovali na strokovnjake. Dobili smo ga predvsem v g. Antonu Polerju, poznavalcu gob, piscu knjig, entuziastu in naem nadaljnjem dolgoletnem sodelavcu. Vedno bolj smo se zavedali pomena gob in s tem skrbi za okolje. Z ureditvijo letnega prireditvenega prostora na igri?u smo uredili razstavo v naravnem okolju blinjega gozda. Bili smo edini v Sloveniji. Tako je posebej do izraza prila naa razstava, ki smo jo postavili naravnost v Obranov gozd, ki meji na na prostor. Zato gre druini Obran iz Mezgovcev za prostor v gozdu in druinam Janekovi? iz Mezgovcev, Burinovim, Ko?evarjevim, Kova?ecovim in Zagorakovim iz amencev za parkirni prostor velika zahvala, da je ta praznik doivel tako veliko dimenzijo. Da dober glas see v deveto vas, je dokaz ta, da nas na tej prireditvi obiskujejo gobarji iz vse Slovenije: od Murske do Kopra. Spoznali smo vedno ve? strokovnosti in tudi prijateljev. Udeleevali smo se drugih gobarskih razstav in veseli smo bili, ko so gobarji prihajali tudi z avtobusi na na praznik. Zjutraj smo jih pri?akali, jih nato popeljali skozi Slomoino na Polenak in popoldan nazaj na razstavo in praznik. Gobarski praznik v amencih je postal ime in dogodek strokovnega dela z gobami, kulturnega programa, zadovoljstva preko dva tiso? obiskovalcev in veselega razpoloenja z znanimi ansambli: Gamsi, Korado in Brendi, Lisjaki, Mlade frajle, Mladi Dolenjci, Modri val, Nagelj, Okrogli muzikantje, Tone Verderber, Vesele tajerke itd. K temu so prispevale tudi gobarske specialitete: gola, praene gobe, gibanice, dobra kapljica. Program so popestrili tudi padalci, konjenica, zabavne igre v tekmovalnem duhu

Prireditvi smo zadnja leta dodali tudi razstavo zdravilnih zeli? iz naega okolja (okrog 130 vrst), razstavo in predstavitev lovskega drutva Dornava - Polenak in ?ebelarskega drutva Dornava. To vse odraa nao skrb za okolje, katerega vrednosti se moramo zavedati. Ohranjajmo lepote in dobrote nae krajine tudi z in ob prireditvi, kot je gobarski praznik v amencih.

NAZAJ

SLIKE DOGODKA

prirejanje raznih iger
obiskovalci iz vseh krajev
kot vsako leto imamo obisk padalcev
prireditev razstave gob, zeli?, gozdnih ivali ...
Ob dobri glasbi pa ne manjka: gibanca, gobov gula, ... in dobra kapljica.